PhDr. Dana Rabiňáková

po řadě let, kdy jsem se věnovala prevenci, vzdělávání, vedla jsem nevládní organizaci a řídila mezinárodní projekty, se vracím k nedirektivní rogersovské psychoterapeutické praxi, a to jak individuální, tak párové. Od r. 1997 aktivně provádím mediaci (mimosoudní řešení sporů), a to kauzy pracovní, firemní, rodinné, sousedské, vedla jsem i řadu složitých vícestranných jednání k řešení témat na obecní i celostátní úrovni. Mám dlouholetou zkušenost v poradenství, koučování a supervizi (individuální, týmové i supervizi řízení). Vystudovala jsem klinickou psychologii na FF UK v Praze a management na British Open Univerzity v Praze.

dana.rabinakova@seznam.cz
605 333 065

PhDr. Dana Rabiňáková